Triangelgåta

  1. Rita den översta triangeln på ett rutat papper.
  2. Rita en triangel med sidorna 2x5.
  3. Rita en triangel med sidorna 3x8.
  4. Rita en rektangel på 3x5, dela den i två "trappsteg" enligt den mittersta triangeln nedan.
  5. Klipp ut figuerna i steg 2 till 4.
  6. Pussla in dem i triangeln du ritade i steg 1. Först med den lilla triangeln överst och sedan tvärtom.
  7. Klura ut varför det blir så och förvirra sedan dina kamrater. Skriv inte ut några mått på bitarna så blir det kanske inte lika uppenbart.

trianglar