TellstickControllerHTML

TellstickControllerHTML är ett webgränssnitt mot TellstickController.

desktoplampor.jpg

Källkoden hittar du här. Det är skrivet i Ruby och jag kör Ubuntu.

Namnen i bilden är de alias jag satt upp i tellstickController.conf.

I Windows XP så kan man lägga in den på desktopen med:
Display Properties->Desktop->Customize Desktop->Web
För att länkarna inte skall öppnas i ett nytt fönster så måste du
öppna en lokal HTML-sida som i sin tur visar den riktiga
sidan i en frame. Här är ett exempel på en sådan.

Om du skulle råka använda detta så skicka gärna ett mail.

Se även Telldus wiki.