spikligan logo


  • Från och med vecka 38 så lottas det vilken match medlemmarna i spikligan skall tippa.
  • Matcher med lottat resultat ger poäng i spikligan.

Regler före vecka 38:
  • Medlemmarna i spikligan väljer var sin match som sin spik.
  • Vid tvist om vem som skall få en viss match så har den som betalar den veckan förtur. Sedan har den som har lägre antal poäng i spikligan förtur.
  • När två tippare blir helt lika enligt turordningsreglerna så är det lottning som gäller. Förslagsvis slantsingling eller sten-sax-påse i bäst av tre.
  • Lottade matcher ger poäng i spikligan.

Regel under utredning:
  • TV-matchen får ej helgarderas.